Synoniem

Wat is het synoniem van spinnen?


(of spiralen), wervelen, kronkelen, draaien, kronkelen.

Is bewegen synoniem voor draaien?

Op deze pagina vind je 37 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor ronddraaien, zoals: ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, opwinden, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien en ronddraaien.

Wat is het tegenovergestelde van draaien?

Antoniemen. ontrafelen ontrollen lopen ontkoppelen trekken aantrekken rechttrekken.

Wat is het synoniem interfereren?

Enkele veel voorkomende synoniemen van bemoeien zijn bemiddelen, tussenbeide komen, tussenbeide komen en bemiddelen. Hoewel al deze woorden “komen of gaan tussen” betekenen, impliceert interfereren hinderen. lawaai belemmerde mijn concentratie.

Wat is de betekenis van woord spinnen?

onovergankelijk werkwoord. 1: om vezels uit te trekken en in garen of draad te draaien. 2: om een ​​draad te vormen door een stroperige, snel uithardende vloeistof te extruderen — vooral gebruikt voor een spin of insect. 3a : snel ronddraaien : ronddraaien. b: voelen alsof ik in een werveling ben: mijn hoofd tolt.

Wat is een ander woord voor tol?

boven; draaimolen; teetotum; speelbal; speelgoed.

Wat is de verleden tijd van draaien?

Uitleg: Spin is een onregelmatig werkwoord dat zowel als onvoltooid verleden deelwoord als voltooid deelwoord heeft gedraaid. Het betekent snel om een ​​as draaien. In metaforische zin betekent het iets communiceren op een manier die de perceptie ervan verandert.

Kan synoniem zijn?

Op deze pagina vind je 16 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor zou, zoals: zou, zou, zou, zou, zou, mag, kan, zal, wil, niet, zal en moet.

Wat is het synoniem van Gedrag?

het gedrag van de zelfstandige naamwoord, houding. adres. lucht. aspect. houding.

Wat is een voorbeeld van spinnen?

Spin wordt gedefinieerd als draaienvezels samen, of om van lichaamsvloeistof een web of cocon te maken. Een voorbeeld van spinnen is het in elkaar draaien van draden van wol om garen te maken. Een voorbeeld van spinnen is dat een spin een web spint. Om uit te trekken en (vezels) in draad te draaien.

Wat is een ander woord voor verder gaan?

Op deze pagina vind je 19 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor verder gaan, zoals: vooruitgaan, doorgaan, terugkomen, vooruitgang, gaan, marcheren, doorgaan, naar beneden gaan, extra -zorg, ga door en blijf in beweging.

Wat is een ander woord voor zich verplaatsen?

Soortgelijke woorden voor bewegen: circuleren (werkwoord) rondreizen (werkwoord) ring (werkwoord) shift (werkwoord)

Wanneer kun je zeggen dat iets beweegt?

Als er iets beweegt, voel je je sterk een emotie zoals verdriet, medelijden of sympathie. Het is heel ontroerend om te zien hoeveel vreemden voor elkaar kunnen zorgen. Het was een ontroerend moment voor Marianne.

Is bewegen synoniem voor draaien?

Op deze pagina vind je 37 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor ronddraaien, zoals: ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, opwinden, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien, ronddraaien en ronddraaien.

Hoe wordt ronddraaiend speelgoed genoemd?

Een tol, of gewoon een tol, is speelgoed met een gehurkt lichaam en een scherpe punt aan de onderkant, ontworpen om rond zijn verticale as te worden gedraaid, balancerend op de punt vanwege het gyroscopische effect.

Wat is het meervoud van spin?

Enkelvoud. draaien. Meervoud. draait. Het meervoud van spin; meer dan één (soort) draai.

Is het draaien correct?

Als voltooid deelwoord moet spin in de zin van iets ronddraaien als niet-standaard worden beschouwd.

Wat is het tegenovergestelde van beknopt verhaal?

Tegenovergestelde van beknopt, maar met alle belangrijke informatie. uitgebreid.langdradig. omweg. prolix.

Wat is een synoniem voor moeten?

Op deze pagina vind je 16 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor moeten, zoals: moeten, moeten, zullen, kunnen, zullen, nodig hebben, zou, misschien, van plan zijn, mogen en doen.

Wat is een synoniem voor wanneer?

op hetzelfde moment als. destijds. voorlopig. in de loop van.

Wat is een woord voor zonder na te denken?

Zonder nadenken of de nodige aandacht. gedachteloos. gedachteloos. onvoorzichtig. zinloos.

Wat betekent het om in de weg te staan?

Definitie van in de weg staan: iets voorkomen -vaak + van We laten niets of niemand ons geluk in de weg staan.

To Top